برنامه زمانی آزمون سراسری سال ۱۳۹۸

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره تمدید مهلت نام نویسی در پنجمین آزمون سنجش استاندارد مهارت‌های زبان فارسی (سامفا – سامفای دانشگاهی) سال ۱۳۹۸

ثبت‌نام پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی سال تحصیلی ۱۳۹۸

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره شرایط و ضوابط، تاریخ و نحوه ثبت نام متقاضیان پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مهر ماه سال ۱۳۹۸

دفترچه راهنمای پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه ای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی مهرماه سال۱۳۹۸

دفترچه راهنمای پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه ای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی مهرماه سال۱۳۹۸

سیستم ثبت نام پنجمین آزمون سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی (سامفا-سامفای دانشگاهی) سال ۱۳۹۸

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره تاریخ برگزاری و نحوه نام نویسی در پنجمین آزمون سنجش استاندارد مهارت‌های زبان فارسی (سامفا – سامفای دانشگاهی) سال ۱۳۹۸

اطلاعیه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور (سری دوم) درباره اعلام رشته‌ محل‌های جدید و اصلاحات مربوط به دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ و تمدید مهلت انتخاب رشته

کارت شرکت درآزمون های عملی آزمون سراسری سال ۱۳۹۸

اطلاعیه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور در خصوص سری دوم اصلاحات و اعلام رشته محل‌های جدید پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در آزمون سراسری سال ۱۳۹۸

اطلاعیه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور درباره اعلام‌ رشته‌ محل‌های جدید و همچنین برخی اصلاحیات دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ (رشته های با آزمون)

انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ – با آزمون

دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۳۹۸

سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی مربوط به رشته محل های با آزمون سال ۱۳۹۸

دفترچه و انتخاب رشته سامانه های آزمون سراسری سال۱۳۹۸ ( رشته های با آزمون – صرفا براساس سوابق تحصیلی)

«ویژه نامه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ منتشر شد»

«ویژه نامه راهنمای انتخاب رشته ازمون سراسری سال ۱۳۹۸ منتشر شد»

کارت شرکت درآزمون عملی رشته‌ عکاسی در آزمون سراسری سال ۱۳۹۸

کارت شرکت درآزمون عملی رشته نوازندگی موسیقی نظامی در آزمون سراسری سال ۱۳۹۸